Geld lenen kost geld

De regels voor banken en kredietverstrekkers aangescherpt per 1 April.

Nederlandse banken en kredietverstrekkers hebben de voorwaarden voor het aanvragen van leningen en hypotheken voor de aankoop van onroerend goed aangescherpt, zo blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB)

Het aanvragen van leningen in Nederland

DNB heeft gemeld dat deze veranderingen een poging zijn om zich voor te bereiden op de gevolgen van de coronavirus crisis en de waarschijnlijke economische recessie. In een poging om banen te redden en faillissementen te voorkomen, hebben Nederlandse banken en kredietverstrekkers deze veranderingen voor het tweede kwartaal doorgevoerd om ervoor te zorgen dat klanten leningen kunnen terugbetalen. Deze maatregel zal het voor mensen in Nederland moeilijker maken om een krediet af te sluiten.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat het moeilijker is geworden om leningen en hypotheken aan te vragen, is niet bekend in welke mate de criteria zijn aangescherpt en hoe de banken dat hebben gedaan. Het is mogelijk dat banken nu strengere eisen stellen aan het inkomen en uitgaven die eerst niet verzocht werden. Denk hierbij aan het bezit van een auto.

Nederlandse Kredietverstrekkers.

Kredietverstrekkers hebben het aantal leningaanvragen de afgelopen maanden zien toenemen, mede als gevolg van de coronaviruscrisis. 

De eisen die gesteld worden aan kreideten zijn de afgelopen drie jaar steeds verder aangescherpt, maar dit heeft zich niet doorgezet in het tweede kwartaal van 2020. Ook zijn de criteria die gesteld worden aan succesvolle leningaanvragen strenger geworden en maar stijgen de rentetarieven op dit moment nog niet.

OVer LEning.com

Lening.com is ontstaat in 2019 om de als extra speler op de markt leningen te vergelijken en gemakkelijk te kunnen afsluiten. Wij ontwikkelen onze eigen rekenmethodes en afsluittechnieken onder onze moeder organisatie Finckers.